STAR WARS

Příběh

Klonové války

Tady si můžete přečíst stručný souhrn klonových válek.
Autorská stránka je: starwars.profitux.cz

Kapitola 1

První kapitola popisuje situaci klonových válek a postupy republikových klonových armád. Následně po tom nejvyšší kancléř Palpatin vyšle Obi-Wana s jednotkou klonů do boje pro Bankovnímu klanu a Anakina jako velitele vesmírné letky. Obi-Wan ale bude proti tomu, aby Anakin dostal takový úkol, ovšem nakonec kancléř přeruší rozhovor a nechá Anakina letět. Pak následuje odlet dalších republikových klonů a Anakina.

Kapitola 2

Obi-Wan přijde ke skupině Elitních klonů a rozdá jí úkoly. Pak jde za Anakinem a promluví s ním ohledně kancléřova rozhodnutí před jeho odletem. Letka republikových lodí se vynoří z hyperprostoru a zaútočí na nepřáleské vesmírné stanice. Strhne se bitva mezi stíhači. Další křižníky vyšlou letectvo na město na planetě pod nimi. Mezi nimi letí i klonová jednotka Obi-Wana Kenobiho. Jedno letecké plavidlo s elitními klony se oddělí od skupiny a poletí přes město. Ostatní dále pokračují k bitevnímu poli, kde už na ně čeká nepřátelská armáda droidů. Samotné letecké plavilo které se oddělilo od skupiny prolétá městem a je sestřeleno droidem. Klonům se nic nestane a tak se vydají na průzkum.

Kapitola 3

Na elitní klonovou jednotku, která přežila ztroskotání letecké lodi zaútočí droidi, kteří jsou poschovávaní v prázdných budovách města. Velitel klonové jednotky rozmístí vojáky a zjistí polohu droidů v budovách města. Ti jsou potom zlikvidováni klonovými vojáky pomocí raketometu. Pak se jednotka vydává dál do centra města. Narazí na tank obchodní federace, který bez problémů odstraní. Následně se jednotka dostane k velkému obranému dělu, které obloží minami a zničí. Nakonec vyšplhá po zdech budovy hlavního velícího centra a sečká na vrchu budovy na další rozkazy.

Kapitola 4

Vesmírná bitva proti nepřátelským vesmírným stanicím je v plném proudu. Na planetě si armáda klonů bez problémů probourává cestu mezi domy do dalších částí města a likviduje armádu droidů. Velitel Bankovního klanu začíná být ze situace v bitvě zoufalý, a tak rozkáže námezdnímu lovci jménem Durge aby to napravil. Ten s jednotkou droidů na kluzácích se speciálními kopí ve chvilce rozmete první linii klonových vojáků a následně i jejich velké útočné tanky.

Kapitola 5

V planetním systému Calamari se vyskytly potíže. Droidí armáda pod vedením Quarrenů jde proti senátu Calamari. Yoda pošle jednotku klonů s Mistrem Jedi Fistem aby Calamarianům pomohli v bitvě. Fisto se svou jednotkou úspěšně ničí armádu droidů Quarrenů. Pak připlouvají na pomoc Calamariané na vodních rybách. Bitva se už zdá vyhraná, když se objeví obrovské vodní dělo, které v zápětí mohutným paprském zniční jednu z republikových lodí, které jsou na povrchu planety. Kit Fisto se vydává dělo zničit sám. Rozbije všechny obrané dělové věže děla, pak pomocí Síly vytvoří silnou vodní kouli a vrhne ji proti dělu. To se podlomí a následně ho Calamariané odstrčí do propasti, kde se zničí.

Kapitola 6

Hrabě Dooku přilétá na nejmenovanou planetu, kde se cvičí vězni v bojových uměních. Dooku bude zaujat cvičeností vězňů, ovšem nehledá špióna. Žena v plášti skočí do arény a začne bojovat s ostatními vězni. Postupně je všechny zabije. Tyranus jí zatleská a ona se ukloní. Bude její silou zaujat.

Kapitola 7

Temná Jedijka bude tvrdit, že je Sith. Hrabě Dooku si tím nebude tak jistý, a tak na něho zaútočí. Bude ale omráčena svazkem blesků, které na ni vyšle Dooku. Pak se probudí sama v klidné místnosti, kde na stolku najde ležet svoje světelné meče. Než si pro ně stačí dojít, objeví se Dooku a zaútočí na ni. Ona vyskočí a svoje meče si přivolá pomocí Síly. Pak začne boj. Po chvíli ji Dooku vyrazí oba meče z ruky a přesekne. Následně je odstrčena a pak přiloží jí meč ke krku. Zavolá svého mistra Dartha Sidiouse a ten s ní bude spokojen. Pošle ji vyhledat a zneškodnit Jediho Anakina Skywalkera. Dooku ji dá nové světelné meče a poté Temná Jedijka odletí.

Kapitola 8

Klonový voják řekne Obi-Wanovi, že obléhací kanóny byli zničeny. Obi-Wan se na to podívá pomocí přibližovacího dalekohledu a uvidí Drugeho, jak se svou jednotkou droidů likvidují všechny obléhací kanóny. Obi-Wan se skupinou klonů se na speederech postaví jednotce Durgeho. Následně začne mezi nimi bitva. Obi-Wan rozetne světelným mečem Durgemu kluzák a ten ho z něho shodí. Pak ho probodne mečem. To mu ale nic neudělá a Durge ho srazí na zem. Obi-Wanův meč zůstane v něm. Pak si Obi-Wan meč přitáhne a začne bojovat s Durgem. Nakonec mu usekne ruku a pak ho přesekne napůl. Obi-Wan odjede na kluzáku a Durgovo rozetnuté tělo se začne zpátky spojovat.

Kapitola 9

Obi-Wan Kenobi na svém kluzáku projíždí nyní už polozničeným městem. Vyjede po budově až nahoru, kde se setká se svou elitní skupinou klonů. Rozbijí střechu hlavní velící budovy Bankovního klanu a vniknou dovnitř, kde zatknou velitele. V tom tam přiletí Durge, který je ale hned sestřelen klonovými vojáky. Durge se hned složí a je z něho kus gumové plastické hmoty, která se vrhne na Obi-Wana. Klonoví vojáci do něho střílí, ale to na něm nečiní žádné škody. Pak skočí po Obi-Wanovi a zcela ho pohltí plastická hmota do jeho těla. Hlavní velitel klonů pustí do jeho hlavy proud elektrické energie, to mu ale opět nic neudělá. Pak se jeho tělo začne nafoukávat až praskne a rozlétne se po celé budově. Z rozpadeného těla vyskočí Obi-Wan a úspěšně zatkne vedoucího Bankovního klanu.

Kapitola 10

Bitva ve vesmíru proti nepřátelským vesmírným stanicím je v plném proudu. Republikovým leteckým jednotkám se daří úspěšně postupovat. Anakin Skywalker ničí jednu nepřátelskou stíhačku za druhou. V tom se vynoří obrovská armáda stíhaček a zničí několik leteckých jednotek republiky. Anakin se vrhne proti stíhačkám a několik jich rozstřílí. Pak se na něho pověsí zbytek armády nepřátelských stíhaček. Nařídí klonům aby vystřelili střely do prázdného prostoru. Pak jím prolítne těsně před tím, než tam střely doletí a armáda stíhaček hned v závěsu za ním je rozstřílena na prach. Zbytek střel, které nezasáhli cíl následuje Anakina, který je zavede přímo do jádra jedné z vesmírných stanic, která je okamžitě zničena. Další stanice jsou po chvilce zničené Republikovými křižníky. Všechno se zdá být v pořádku, když se polovička klonových letounů obrátí v prach. Přiletí záhadná stíhačka a Anakin se postaví proti ní.

Kapitola 11

Jedi Padawan Anakin ve vesmíru pronásleduje neznámý nepřátelský starfighter. Nedaří se mu ho vůbec zasáhnout. Obě rychlá vesmírná plavidla zamíří k planetě, na které Obi-Wan se svými klony plní misi. Neznámý starfighter prolétává v kličkách městem a Anakin se ho snaží zasáhnout. Pak se proženou těsně nad Obi-Wanem a jeho jednotkou. Ještě chvíli se Anakin bude honit po městě s neznámým plavidlem a pak ho začne pronásledovat zpět do vesmíru. Obi-Wanovi se to nebude líbit a tak přikáže Anakinovi, aby se vrátil a nepronásledoval neznámý starfighter. Ten ale neposlechne a ztratí se v hyperprostoru. Obi-Wan rozkáže menší skupině vojáků aby nasedla do lodi a sledovala Anakina.

Kapitola 12

Na planetě Dantooine malý chlapec vyběhne na vršek kopce, kde uvidí ohromnou bitvu mezi klonovými vojáky a droidy. Mezi nimi bude i mistr Jedi Mace Windu, který rychle ničí droidy jednoho po druhém. Pak droidi přestanou útočit a přijede tam velké pozemní plavidlo. Obrovským válcem rychle udeří do země a vyvolá velkou tlakovou vlnu, které smete všechny klony, jen mistr Jedi stačí vyskočit a utéci. Pak se ale plavidlo posune a udeří znovu. Tato tlaková vlna Winduovi vyrazí světelný meč z ruky a pak stane obklíčen zástupem droidů.

Kapitola 13

Mace Windu se rozhlédne kolem sebe a uvidí spoustu droidů, kteří ho obkličují. Použije sílu a všechny je okolo sebe stlačí. Pak s nimi začne bojovat holýma rukama. Pár jich zničí a následně znovu udeří obrovský válec do země. Windu po pádu zase vstane a opět droidy blízko něj odhodí pomocí Síly. Začne probíhat mezi droidy snažíce se dostat k velkému neznámému plavidlu. Obrovský válec zase udeří do země a když mistr Jedi poletí vzduchem uvidí svůj světelný meč. Okamžitě si ho přitáhne a smete droidy okolo sebe. Pak vyskočí na neznámé plavidlo, prořízne si cestu dovnitř, jedním sekem způsobí zkrat a než plavidlo vybuchne vyskočí ven. Doskočí těsně vedle chlapce, který sledoval bitvu. Malý kluk mu podá láhev s pitím a mistr Jedi se s radostí napije.

Kapitola 14

Na ledovou planetu dopadne droid, který svoji pozornost zaměří ke chrámu, ve kterém rostou krystaly do světelných mečů. Mistryně Jedi bude zaučovat svoji učednici ve výrobě světelného meče, když v tom vycítí nebezpečí v chrámu. Stovky droidů, kteří vypadají přesně jako ten, co dopadl na planetu, budou na strop chrámu klást miny. Jakmile se Jediové přiblíží, zneviditelní se. Následně Jediové započnou boj s droidy. Pár jich zničí a pak na ně začnou silou sesílat jejich nakladené miny. Několik jich takto zneškodní a hned na to se ozve výbuch. Celý strop se zbortí dolů. Jediové seskočí do nejnižšího patra, kde je zavalí balvany. Pomocí Síly je budou udržovat nad sebou, aby je nezavalily. Mistr Yoda na lodi senátorky Amidaly vycítí nebezpečí a rozhodne se Jedie zachránit.

Kapitola 15

Senátorčin ochránce nebude se záchranou Jediů souhlasit. Mistr Yoda ho však pomocí Síly přesvědčí o tom, že to udělat musí. Amidala s tím bude souhlasit. Po přistání na ledové planetě se senátorka rozloučí s mistrem Yodou, který se vydá nehostinným mrazivým počasím ke chrámu. V tom vycítí nebezpečí, aktivuje světelný meč a ve chvilce poseká pár droidů. Hned na to ho obklíčí ještě větší množství. Několik jich opět zničí, následně je naláká ke srázu a pomocí Síly na ně shodí velkou kupu sněhu, která je smete. Pak přijde do chrámu, kde Silou začne zvedat balvany, pod kterými jsou zavalení Jediové.

Kapitola 16

Senátorka Amidala si pomocí dalekohledu prohlíží okolí. Nemá dobrý pocit z toho, že je mistr Yoda tak dlouho pryč. Amidala se tedy vydá se droidy C-3PO a R2-D2 hledat mistra Yodu. Po krátké době R2 něco zpozoruje a hned na to je obsype množství výstřelů. Rychle odběhnou za blízkou skálu. Senátorka odepne a následně odhodí svůj plášť do nechráněného prostoru. Droidi po plášti vystřelí a senátorka svým výstřelem zničí jednoho droida. C-3PO bude hlásit, že R2 tam radarem našel ještě dva. Amidala tedy pošle C-3PO, aby ji přinesl její plášť. Ten se vydá k plášti, droidi po něm budou střílet, ale ani jednou netrefí. Jen co zdvihne plášť ze země objeví se droidi. Senátorka vezme výbušninu a hodí ji ke droidům, kteří po explodování trhaviny vybuchnou. Droida C-3PO to odhodí do sněhu. Amidala si on něj vezme svůj plášť. Pak R2 zachytí na radaru další postavy. Senátorka zpozorní, když v tom se z mlhy vynoří mistr Yoda se dvěmi Jedijkami. Amidala ho uvítá, ale mistr Yoda bude znepokojen ze zničení chrámu. R2-D2 se napojí na paměť zničeného droida a svým senzorem zobrazí nahrávku, na které Hrabě Dooku nařizuje droidům zničit chrám.

Kapitola 17

Anakinův starfighter se rychle blíží ke čtvrtému měsíci soustavy Yavin. Prolétne mezi stromy a přistane na volném prostranství. Pak Anakin vystoupí z lodi a odejde do džungle. Po chvíli uslyší ránu, rychle přiběhne zpět k lodi a kousek od něj přistane republiková loď, ze které vyběhne jednotka klonových vojáků. Anakin od jednoho z nich zjistí, že je poslal Obi-Wan, a tak jim nařídí důkladně prohledat okolí. Pomalu se započne se zatahovat obloha. Klonové jednotky v džungli začne něco likvidovat. Sami padají do vody, omlacují se o stromy. Anakin uslyší křik posledního z nich. Rychle doběhne zpět k lodím a zeptá se ho, co se stalo. V tom vybuchne republiková loď, ve které přiletěli klonoví vojáci. Anakinova loď po chvilce také exploduje i s jeho droidem. Pak se objeví postava v kápi, která se odhalí a vytasí své dva meče s červenými čepelemi. Anakin neváhá a aktivuje i svůj světelný meč. Pak se strhne boj.

Kapitola 18

Souboj Anakina s temnou Jedijkou pokračuje. Síly obou se zdají být vyrovnané. Pak se Anakinovy podaří jí vyrazit oba světelné meče z ruky. Hned vyskočí do korun stromů a její světelné meče po chvilce vyletí za ní. Anakin vyskočí také nahoru a začne po ní pátrat. Ta jen mávne rukou a pod Anakinem se podlomí větev. Chytne se visící liány ale tu mu temná Jedijka přesekne. Dopadne na větev pod ním a ona kousek od něho. Pak začne stíhání a boj v korunách stromů. Po chvíli se dostanou až ke starým kamenným stavbám. Tam temná Jedijka po Anakinovy pomocí Síly hodí několik kamenů, které ho srazí k zemi. Pak ho odsune kus od ní. Anakin vstane a v tom se hustě rozprší.

Kapitola 19

Anakin a temná Jedijka zůstanou chvíli nehybně stát. Pak Anakin vyskočí k ní a následně ji pomocí Síly hodí někam do trosek stavby. Skočí za ní dolů a začne ji hledat. Rozhlédne se a hned na něho temná Jedijka zaútočí. Začne tvrdý a nelítostný boj mezi Anakinem a ní. Anakin ji zavalí kamenným sloupem, který se po něm snažila vrhnout a hned na to s ní proboří zeď. Oba při boji vyběhnout schody vedoucí k vrcholu prastarého chrámu. Po chvilce se temné Jedijce podaří vyhodit Anakinovy meč z ruky, který zmizí v roklině. Pak jí Anakin chytí obě ruce s jejími meči a stiskne tak pevně, že jeden meč upustí. Vezme si do ruky její meč s červenou čepelí a se zlostí se vrhne proti ní. Dožene ji až ke kraji stavby, kde se pod ní pod útlakem proboří kraj stavby a spadne do temné hlubiny. Anakin zařve vítězným pokřikem a hodí její meč za ní.

Kapitola 20

Republikové jednotky včetně Jediů úspěšně likvidují armádu droidů. Zdánlivě poslední droidi padnou a Republika se stane vítězem. Všichni se budou radovat a klonoví vojáci budou odvádět zatčené nepřátelské velitele Bankovního klanu. Celá armáda republikových lodí se bude navracet zpět na Coruscant. Obi-Wan Kenobi dostane zprávu od velitele elitní jednotky klonů, že se vrací loď. Neznámá loď přistane před nimi a z ní vystoupí Anakin. Svému mistru se omluví a sdělí mu, že vyhrál nad temnou Jedijkou. Obi-Wanovi se ale nebude líbit, že neuposlechl jeho rozkazu, začne ho napomínat, když v tom se mu ozve mistr Jedi, který bude rychle mluvit při boji s droidy. Stačí sdělit informace o velké armádě droidů a pak jeho obraz zmizí. Vysílací zařízení mistra Jedi zadupne silná železná noha. Obrovská armáda droidů bude střílet po zbytcích zničené republikové lodi. Pak na povel jejich velitele palbu zastaví. Jediové ukrytí v troskách lodi se přesunou na jedno místo. Pomalu začnou ztrácet naději na výhru této bitvy, když je jeden mistr Jedi uklidní. Pak se ozve silný hlas, který bude požadovat, aby se vzdali a nebo bojovali. Pak Jediové uslyší, jak se pomalu přibližuje k nim. Všichni zpozorní, když jeden padawan nevydrží a rozeběhne se ven. Hned na to na něj spadne generál Grevious. Následně vyskočí a mizí jim. Jediové se začnou pomalu vracet zpět, když mezi ně spadne Grevious a začne s nimi bojovat. Roztočí meče kolem sebe jako vír a pak vyskočí nad ně. Vrhne se zpět k nim a pádem vyvolá prachovou clonu. Potom začne Jedie likvidovat jednoho po druhém, až zbudou jen dva. Jednoho z nich se mu podaří odhodit a druhého odrazí do zdi. Pak zůstane jen poslední mistr, který se vrhne do boje s ním.
Mistr Yoda na Coruscantu vycítí nebezpečí a přicházející hrozbu Sithů.

Kapitola 21

Republikový válečný transporter s Elitní jednotkou klonů se blíží ke troskám republikové lodi, kde byla hlášena armáda droidů. Prolétne mezi nepřátelskými droidy a rozhází mezi ně výbušniny. Droidi po něm začnou střílet, ale netrefí se. Pak si transportér prostřelí cestu do vraku lodi a po přistání z něj vyskáče elitní jednotka klonů. Velitel jim hned rozdá rozkazy, rozejdou se a transportér vzlétne nahoru. Zaměří blížící se nepřátelské droidy a začne je ničit. Elitní jednotka doběhne až ke generálu Greviousovi a poslednímu mistru Jedi, kde po Greviousovi začne okamžitě střílet. Ten jim začne utíkat, ale po chvilce se vrátí a zabije pár klonů. Následně tam přilétne bojový transportér a Greviouse zažene. Všichni rychle nastoupí do transportéru a odletí pryč. S sebou stačili vzít dva přeživší Jedie, kteří jsou nyní v komatu. Hned jak se dostanou pryč od vraku lodi stiskne velitel klonové jednotky spínač a hned vybuchnou všechny výbušniny, které mezi droidy rozházeli. Generál Grevious si vezme světelné meče mrtvých Jediů a pak odejde.

Malý Anakin bude s mistrem Qui-Gonem před temným lesem. Qui-Gon mu řekne, že tam musí vstoupit sám. Anakin se začne bát, ale mistr Jedi ho uklidní a řekne, že tuhle zkoušku musí podstoupit. Pak Anakin vstoupí do temného lesa.

Mistr, který bojoval s generálem Greviousem, bude vysvětlovat radě Jedi nedobrou situaci. Obi-Wan Kenobi navrhne přijmout padawana Anakina mezi rytíře Jedi. Rada se tedy rozhodne mladého Anakina přijmout po testu duše do řad řádu rytířů Jedi.

Anakin bude procházet mezi rozlehlými ulicemi neznámého města velkým davem různých bytostí. Ty budou nejrozmanitějšího druhu a všechny ho budou pečlivě pozorovat. Pak Anakin uvidí postavu v kápi. Schová se za roh, stáhne ji k sobě a přiloží ji světelný meč k hlavě. Postava si sundá plášť a pod ním bude senátorka Amidala. Okamžitě se políbí a pak se Anakin bude strachovat o to, že na jejich utajený sňatek někdo přijde. Amidala ho však uklidní a znovu ho políbí. Po chvilce se tam přibelhá C-3PO také v zahalen v plášti a ukáže jim své nové zlaté oplátování. Na to Anakin dostane zprávu od Jediho, že se má hned dostavit k radě Jedi. Naposledy políbí Amidalu a pak odejde.

V jedné z místností ho bude čekat Obi-Wan. Anakina to trochu rozhodí a neřekne Obi-Wanovi moc pěkné věci, ale pak ho Obi-Wan uklidní a zavede ho do místnosti, kde ho obklopí celá rada rytířů Jedi. Všichni členové rady k němu skloní své aktivované světelné meče a mistr Yoda ho useknutím jeho padawanského copánku pasuje na rytíře Jedi.

C-3PO přinese senátorce Amidale useklý Anakinův copánek. Ta si ho schová do své skříňky, kde má i jeho vyřezávaný amulet. Pak přijede R2-D2 za Anakinem, přehraje mu, jak se Amidala vzhlíží v nových šatech, nastoupí do jeho lodi a společně s ním odletí pryč.

Kapitola 22

Jeden z velitelů armády droidů bude plně přesvědčen o tom, že jeho základnu nikdo nedobude. Komandér droidů podá veliteli informace o blížících se dvou Jediích. Poté mu velitel sebere jeho dalekohled a přesvědčí se sám. Pak vzhlédne k nebi a uvidí velkou republikovou armádu, jak na ně zahajuje útok. Jediové seskočí se svých zvířecích povozů a pustí se do likvidace droidů.
Ve vesmíru pronásledují jednoho Jedie ve stíhačce tři nepřátelské starfightery. V tu chvíli tam přiletí Anakin a zničí je, následně pak ještě přes tucet dalších nepřátelských starfighterů.
Tři Jediové bojují s obrovskými droidy, kteří je obklíčí a izolují do kulatých bublin. Přiběhne tam Anakin, oba droidy v mžiku zničí a Jedie osvobodí.
Anakinův starfighter se snese o několik Coruscantských pater níže a pak přijde Jedi k senátorce Amidale. Ta si všimne jeho jizvy, která mu ční přes jeho pravé oko. Potom ji Anakin chytí za ruku a obejme ji.

Mistr Obi-Wan Kenobi se bude snažit usnout, když na něho pořád budou kapat kapky vody. Otočí se na druhou stranu, ale to mu nepomůže. Stoupne si tedy, a hned na to tam přiletí komandér klonů a podá mu zprávu. Potom přijde Anakin a přinese v kusu látky hlínu se žížalami a červy. Pak je začne pojídat. Následně vysvětlí Obi-Wanovi, že se dá do nepřátelské základny proniknout tajnými vchody a ukáže mu plánek stanice na látce, ve které si přinesl svoje jídlo.
Anakin s Obi-Wanem se při obléhání nepřátelské základny vydají tajnými chodbami do jejího centra. Podplavou štít a dostanou se až ke štítovému generátoru. Anakin bude chtít zaútočit, ale Obi-Wan ho zadrží. Pak vezme malé výbušné kuličky a pomocí Síly je rozkutálí po celé místnosti. Hned na to všechny explodují a zničí hlavní reaktor štítu. Všechny republikové jednotky se ihned pustí do dobývání základny.

Velký Wookie bude svého mladšího žáka učit lovu, když při tom narazí invazní loď obchodní federace. Po chvíli budou ze stromu sledovat jejich postupování a ničení svého domovského prostředí. Následně se další a další velké nepřátelské armády budou vynořovat v dalších světech, ničit je a podrobovat si je.

Darth Tyranus bude učit generála Greviouse v soubojích se světelnými meči. Po souboji se Grevious bude chlubit svými světelnými meči, které si vzal jako trofeje z mrtvých Jediů, které zabil. Pak se objeví hologram lorda ze Sith Darth Sidiouse, který bude chtít po Greviousovi hlášení. Po jeho vyslechnutí zavelí ke vrácení úderu Republice a generálu Greviousovi předá nejhlavnější úkol.

Anakin s Obi-Wanem dostanou důležitou zprávu od kancléře Palpatina a mistra Windu, že mají hned odletět najít generála Gervivouse na jedné z planet vnějšího pásu.
Celá velká republiková armáda se vynoří z hyperprostoru u zářivě světle modré planety. Komandér klonů podá hlášení, že zde nejsou žádné nepřátelské lodě ani jednotky, ale přece je tu jen něco nebezpečného. Anakin s Obi-Wanem a skupinkou klonových vojáků odletí malou přepravní lodí k planetě. Po přistání začnou prozkoumávat ledovou pustinu, kde narazí na plno zajímavých živočichů. Oba Jediové vycítí nebezpečí a hned na to se tam přiřítí obrovské zvíře, které začne zabíjet klonové vojáky. Anakin aktivuje světelný meč a jedním sekem zvířeti usekne kus končetiny. Pak na ni skočí a i přes varování Obi-Wana ji probodne hlavu. Zvíře se ještě jednou vzepře a pak padne. Ze křoví se vynoří podivné bytosti, které budou velmi rozzlobené. Jedna z nich si odhalí masku a bude poznat, že je to žena.

Kapitola 23

Meditujícího mistra Yodu náhle něco vyruší. Odhrne závěs a spatří ohromnou invazní armádu zahajující útok na Coruscant. Nepřátelská armáda ničí všechno, co jí přijde do cesty. Mistr Windu ještě s jedním Jediem naskočí do stíhaček a vrhnou se do boje.

Anakin s Obi-Wanem a neznámými ženami jedou pomalu na zvláštních zvířatech až se dostanou do jejich města. Spatří tam však pouze ženy a děti.
Ženy promluví se starešinou a přísedící Obi-Wan s Anakinem zjistí, že všichni jejich muži se vydali do boje a nikdo se nevrátil.

Bitva o Coruscant pokračuje. Jedna střela trefí do budovy, kde se nachází C-3PO spolu se senátorkou. Droid si začne stěžovat, a tak ho Amidala chytí za rameno a odvede pryč.
Mistr Windu ve své stíhačce úspěšně ničí nepřátelské letecké jednotky, když najednou vletí mezi houf dalších stíhaček, které jeho plavidlo rozbijí. Windu vyskočí a při pádu doskočí na droid starfightera, do kterého se mu podaří napojit a začne ho ovládat. Vzlétne zpět k vrcholkům města a svým mečem zničí tři nepřátelské stíhačky.

[Jedi] se svou jednotkou klonů přiletěl do velké bitvy odehrávající se nad planetou Coruscant. Nepřátelské křižníky přilétající z hyperprostoru začali narážet do republikových lodí a ničit je. [Jedi] přistane na jednom z křižníků republiky a spolu s klony přeletí na nepřátelskou loď, kterou obsadí a začne s ní ničit další nepřátelské lodě.

Stařešina s některými ženami a Anakinem s Obi-Wanem jsou přítomni u ohně. Stařešina začne mluvit o duchu ohně, matce, která je Sith a která selhala, a tak nastala nekončící zima. Přišli cizinci, kterých se ptali, co tu chtějí a proč přišli. Stařešina hodí něco do ohně a z kouře se vytvoří ruka, která se po chvilce rozplyne. Obi-Wan vyrozumí, že stařešina mluví o zlaté ruce. Hned na to popadne Anakina za ruku, kterou zvedne do výše.

Bitva na Coruscantu pokračuje. Mistr Yoda pomocí Síly ničí nesčetné množství nepřátelských jednotek. Pak uslyší hlášení velícího klonového vojáka, ve kterém ztrácí území sektoru čtyři. Mistr Yoda nasedne za pojízdné zvíře a odjede.

Stařešina vezme hrst neznámých živočichů, které hodí na Anakina a ti ho pomalují modrými čárami. Pak Anakinovi řekne, že musí následovat vítr a vstoupit do matčiny jeskyně. Anakin si osedlá jedno z povozných zvířat a po upozornění Obi-Wana odjede.

Na území sektoru čtyři se velící klonový voják nemůže dovolat pomoci, a tak nařídí ústup. V tom tam přijede mistr Yoda a nařídí držet pozici. Na to přiletí mistr Windu a společně s Yodou pomocí Síly odstrčí hromadu droidů. Pak zahájí útok.

Za nejvyšším kancléřem, který si v klidu popíjí kávu, přijdou Jediové spolu s klony v čele se Shak-Ti, která chce po Palpatinovi, aby s nimi ihned odešel do bezpečí. Kancléř však nebude chtít. Pak se za sklem objeví generál Grevious, proskočí sklem a srazí Palpatina na zem.

Žádné komentáře
 
Powered by webgarden. Created by Skája Skywalker. Shoultboard by Blueboard. Counter by Toplist Copyright. Jediland.cz