STAR WARS

Aliance

Stará republika existovala tisíc let.

Postupem času se však jejími strukturami začala šířit korupce a řevnivost mezi jednotlivými frakcemi. Blokáda planety Naboo nebyla prvním, ale ani posledním příkladem úpadku Republiky a ukázkou neschopnosti senátu dohodnout se na řešení problémů. Lid Republiky volal po změně. Tuto změnu ztělesňoval senátor Palpatine - budoucí prezident a císař. Jeho vzestup sledovala se znepokojením skupinka prodemokratických senátorů a několik rytířů Jedi, kteří jako jediní rozpoznali hrozbu, kterou tento muž pro Republiku představoval.

Vznik povstalecké Aliance

Po svém zvolení za prezidenta Republiky vyhlásil Palpatine plán na její obnovu nazvaný Nový řád. Tento plán ve svém důsledku znamenal soustředění moci do rukou prezidenta a pošlapání demokratických tradic osvícených vlád Republiky. V galaktickém senátu se proti tomuto plánu zvedl odpor. Jeho hlavními představiteli se stala trojice senátorů: Mon Mothma z planety Chandrilla, Garm Bel Iblis z Corélie a Bail Organa z Alderaanu. Tito tři se pokusili v senátu Palpatina zastavit. Bylo však již příliš pozdě. Z těchto tří byl nejnebezpečnější Garm Bel Iblis a bylo tedy nutné jej odstranit. Krátce poté, co Palpatine vyhlásil vznik Impéria byli Corelián a jeho rodina obklíčeni na Anchoronu a odsouzeni k popravě. Garm uprchl a spolu se zbývající dvojicí senátorů se sešli na Corélii, kde se rozhodli nově vzniklému Impériu co možná nejvíce škodit. Mon Mothma poslala "Formální založení Rebelské Aliance" Císaři a všem médiím. Začala Občanská válka.

Občanská válka

I přes dosavadní statečné jednání nyní sjednocených povstaleckých frakcí byly všechny trumfy v rukou Císaře. Co mohla dokázat hrstka povstalců pouze s několika planetami a minimem vojenské techniky proti Impériu disponujícímu tisíci planet a bitevních lodí. Aliance si zatím nemohla dovolit přímý otevřený střet. Povstalecké flotily operovaly ve Vnějším pásu, kde přepady a sabotážemi zpomalovali postup impéria do těchto oblastí. Jejich taktikou se stalo "hit-and-run" neboli udeř a uteč. Bohužel neměla Aliance ve svých řadách žádného Jediho - ti se v této době dělili prakticky jen na temné a mrtvé a ti temní byli ovládáni Císeřem. Několik úspěšných bitev mezi Aliancí a Impériem, ve kterých se tolik osvědčily nové povstalecké stíhačky X-Wing způsobilo snahu Císaře o odříznutí Aliance od jejích zdrojů. Bez podpory planet by bylo zničení povstalců jen otázkou času. Důležitým členem Aliance se stala Princezna Leia Organa - adoptivní dcera Baila Organy - která jakožto senátorka zastupující Alderaan byla chráněna imunitou, což bránilo imperiálním silám v kontrole její konzulární lodi. Na palubě této lodi byly také přepravovány ukradené plány nové bitevní stanice označované jako Hvězda smrti schopné zničit celou planetu. Tyto plány byly z imperiální základny na planetě Danuta odcizeny špiónem Kylem Katarnem. Přes akci pravé ruky Císaře - Darth Vadera - který tuto loď i přes senátorskou imunitu její pasažérky zajal, se plány nepodařilo Impériu znovu získat. Následující události měly znamenat zničení Aliance - vyústily však v její zdrcující vítězství. Ve snaze přinutit princeznu k prozrazení polohy základny povstalců zničila Hvězda planetu Alderaan. Zahynuly milióny nevinných bytostí včetně Baila Organy. Tím byla jasně ukázána moc bitevní stanice, což mělo přesvědčit obyvatele galaxie o marnosti odporu proti Impérie a zlomit jejich morálku. Krátce poté byla Lukem Skywalkerem a Hanem Solem princezna osvobozena. Při jejím osvobození zahynul dosud se ukrývající mistr Jedi Obi-Wan Kenobi. Zemřel, ale předtím přivedl Luka na cestu na jejímž konci se z farmářského chlapce na třetiřadé pouštní planetě stane mistr Jedi a hrdina Republiky. Hvězda smrti sledovala pašeráckou loď, jejíž posádka princeznu zachránila, k povstalecké základně na Yavinu IV. Povstalci tam měli sotva čas analyzovat plány stanice a připravit se k protiútoku. Jejich taktika proti stanici slavila úspěch. Z třiceti stíhaček pilotovaných nejlepšími povstaleckými piloty se vrátil pouhý nepatrný zlomek. Velká ztráta pro Alianci, ale mnohem větší pro Impérium. Poslední stíhačka pilotovaná právě Lukem Skywalkerem zasáhla cíl a obávanou bitevní stanici zničila.

Po bitvě u Yavinu

To bylo první skutečně významné vítězství Rebelie nad Impériem. Mnoho planet se přihlásilo ke vzpouře proti zvůli Císaře. Morálka povstaleckých sil se prudce zvýšila. Aliance vyhrála bitvu, ale výsledek války byl stále ještě nejistý. Přestože stále bylo mnoho trumfů na straně Císaře, Aliance svoje šance pronikavě vylepšila. Protože bylo jasné, že Impérium bude chtít svou stanici pomstít bylo rozhodnuto základnu opět přesunout (před Yavinem byla základna na planetě Dantooine). Jako budoucí hlavní základna byla vybrána ledová planeta Hoth. Imperiální flotila udeří proti Yavinu IV a zbombardují ho. V průběhu útoku je zajat velitel základny a mozek akce proti Hvězdě smrti generál Jan Dodonna.

Kyle Katarn, hrdina první fáze operace Skyhook (plány Hvězdy smrti), byl pověřen vyšetřením tajemného útoku na povstaleckou základnu na planetě Talay. Zjistil, že základna byla napadena novou tajnou zbraní Impéria - vojáky Dark Troopers, vyvinutými generálem Rom Mohcem na obrovské mobilní stanici jménem Arc Hammer. Díky pomoci Crixe Madina, zrádce v imperiálních řadách, zjistí způsob zásobování této stanice a na palubě nedávno dokončené vlajkové lodi lorda Vadera - Executoru - se na Arc Hammer dostane, zničí jej a po střetu s generálem uprchne na palubě raketoplánu.

Po smrti Baila Organy nebyl nikdo, kdo by uklidňoval spory mezi Mon Mothmou a Garmem Bel Iblisem. Garm podezříval Mothmu z toho, že jejím cílem není nová Republika, ale nová Císařovna. Jejich spory vedly nakonec k tomu, že se Iblis od Aliance odtrhl a se svými věrnými vedl vlastní válku s Impériem ze své základny nazvané Peregrinovo hnízdo. Na druhou stranu Mon Mothma se věnovala své diplomatické práci, díky níž se k Alianci přidali někteří noví vojevůdci jako admirál Ackbar a někdy dokonce celé nové světy. Jako hlavní stratég nahradí Iblise generál Crix Madine zachráněný Kylem Katarnem před popravou.

Dva roky po Yavinu Luke Skywalker získává hodnost velitele. V této době je přepadena povstalecká Červená letka při doprovodu konvoje pro základnu Echo na Hothu a je zničena. Vzniká letka nová, jejím velením je pověřen velitel Skywalker. Tato letka je pojmenována Rogue. Tři roky po Yavinu je základna Echo nalezena a napadena Vaderovou flotilou. Pro hrubé chyby admirála flotily se povstalcům podaří základnu evakuovat.

Po napadení základny Echo na Hothu

Luke Skywalker podstupuje výcvik Jedi u mistra Yody na Dagobahu odkud odchází zachránit své přátele Hana Sola, Leiu Organu, Chewbaccu a C-3PO. Upadá do pasti, přichází o ruku, ale temné straně a Vaderově nabídce nepodlehne. Je však otřesen odhalením Vaderovy totožnosti. Darth Vader, temný pán ze Sithu a císařova pravá ruka býval Anakinem Skywalkerem, Lukovým otcem. Nakonec se však Lukovi a jeho přátelům podaří dostat se k povstalecké flotile, kde mladý Jedi získává novou ruku. Han Solo je však hibernován v karbonitu a nachází se v rukách Bobby Fetta na cestě k Huttovi Jabbovi.

V této době vstupuje do střetu mezi Vaderem a Lukem mocná organizace Black Sun. Hlava této organizace, princ Xizor se snažil získat důvěru císaře aby se mohl pomstít lordu Vaderovi. Hodlal toho dosáhnout zajetím Luka Skywalkera. Tento jeho úmysl naštěstí odhalila princezna Leia, která, aby odhalila totožnost tohoto nového protivníka, infiltrovala tuto organizi v převleku za nájemného lovce jménem Boussh. Byla však odhalena a zajata. Byla zachráněna Lukem, Landem, Chewbaccou a Dashem Rendorem. Protože zkřížil Vaderovy plány je Xizorův Skyhook napaden a zničen Executorem. V jeho výbuchu je zasažen také Outrider Dashe Rendora.

Endor

Je rok 4 po Yavinu. Impérium začíná na orbitu měsíce Endoru stavět novou Hvězdu smrti - mnohem ničivější a nebezpečnější než ta předchozí. Bothanská špionážní síť o tom přináší zprávu velení Aliance. Mnoho špiónů pro tuto informaci položí své životy. Mezitím Lando Calrissian a princezna Leia v převleku za Bousshe infiltrují Jabbův palác na Tatooine. S pomocí Artoo se Lukovi a jeho přátelům podaří Hana Sola osvobodit. Při boji nad Sarlaccovou pastí je Leiou zabit Jabba Hutt. Mezitím tránuje Crix Madine, zachráněný Kylem Katarnem z vězení na Orinakře, elitní rebelské komando určené pro likvidaci štítu chránícího druhou Hvězdu. Velení mise se ujímá Han Solo, k němu se připojuje Leia a Luke. Luke už ví, že Leia je jeho sestra. Komando odlétá v ukořistěném raketoplánu na Endor, kde padne do pasti. Luke se vzdá svému otci, který jej dopraví před Císaře. Flotila Aliance, shromážděná v systému Sullust, po skoku zjistí, že se ocitla v pasti. Před flotilou je plně funkční bitevní stanice, stále ještě chráněná štítem a za flotilou se objeví imperiální flotila. Situace je kritická. Admirál Ackbar oddaluje zničení své flotily. V trůnním sále Hvězdy smrti Císař selhává ve své snaze přivést Luka na temnou stranu Síly a rozhodne se jej zničit. Lord Vader se stane opět Anakinem Skywalkerem a shodí svého bývalého pána do reaktorové šachty. Koordinace mezi imperiálními silami se hroutí, obrana Executoru ztrácí na výkonnosti. Na Endoru se komandu s pomocí místních domorodců Ewoků podaří zničit štítový generátor. Jeden z A-Wingů útočících na Executor po zničení jeho štítů je zasažen palbou z laserů. Jeho pilot - Arvel Crynyd - ví, že už je mrtvý a rozhodne se způsobit, co nejvíc škody. Namíří svou malou loď na můstek Super Star Destroyeru. Executor se bez velení stává neovládaným a dopadá na Hvězdu smrti. Ztráta nejlepších důstojníků Impéria znamená pro Impérium katastrofální ztrátu. Ta však není ničím proti zkáze, kterou způsobí Lando Calrissian v kokpito Millenia Falcon, když proletí šachtou do středu Hvězdy a zničí její reaktor. Z hvězdy smrti se stává rychle se rozpínající oblak trosek. Přes dva milióny obětí.

V bitvě u Endoru přichází Impérium o svou hlavu, své nejlepší velitele, velké množství svých důstojníků a mnoho lodí. Přesto však ještě není na kolenou.

 
Powered by webgarden. Created by Skája Skywalker. Shoultboard by Blueboard. Counter by Toplist Copyright. Jediland.cz