STAR WARS

Rasy

Mon Calamari

Mon Calamari jsou jedněmi z nejvěrnějších podporovatelů Nové republiky.
 Když je zotročila Říše, tak se tito mírumilovní tvorové naučili ovládat zbraně a bojovat. Jejich pomoc, hlavně v bitevních křižnících, se významně podílela na porážce Říše.
Mon Calamari, nebo Calamariané, jsou obojživelníci s rukama porostlýma plovací blánou. Svůj vodnatý svět Calamari sdílí s rasou Quarrenů, se kterými žijí v zájemné symbióze. Obě rasy mluví podobným jazykem, ale Mon Calamari za svůj přijali i společný jazyk galaxie - basic. Kvůli sešťastné historii můžeme najít Calamarijce jak na vysokých místech v Alianci, tak v pracovních táborech Impéria. Vedou svůj život velmi spořádaně a nemají žádnou toleranci pro ty, kteří poruší pravidla pro svůj zisk. Občas se dostanou do křížku s vysoce organizovanými pašeráckými skupinami, jako byla například ta Jabby Hutta.
Mon Calamari jsou pozemní obyvatelé, kteří však žijí v symbióze s vodou. Jejich primitivní předci žili hlavně na rybolovu, korýších a ovoci. Technologicky se rozvíjejí pomalu, což je způsobeno malým obsahem štěrku v kůře Calamari. Možná si to jen Calamariané nalhávají, ale tento fakt je možná příčinou jejich mírumilovné historie.
Mon Calamari objevili rasu Quarrenů žijících hluboko v moři a po počátečních zmatcích se mezi nimi vyvinula symbióza. Tak začal zlatý věk jejich planety. Když Calamariané pokročili, tak začali stavět velká plavoucí města, jenž se stala centry obchodu, kultury a výuky. Pomáhali jim při tom Quarrenové, kteří těžili rudu v podmořských dolech.
Plovoucí města pomohla Calamarianům založit rybí farmy, průmyslová centra a obytné buňky. Mezi jednotlivými městy se prohánějí speedery a obchodní lodě. Quarrené žijí v nejnižších částech měst, protože Calamariané dávají přednost částem u slunce.
Calamariané jsou vysoce vyvinutá kultura. Vynikají v téměř všech směrech umění a jejich úroveň tvořivosti je nepřekonána v celé známé galaxii. Hned v počáteční literatuře líčily výpravy do vesmíru, což se projevilo v jejich touze po setkání s jinými rasami. Quarrenové to však viděli poněkud v jiném světle a chtěli zůstat osamocení. Zlepšená technologie konečně dala Calamarianům možnost vstoupit do galaktického společenství, ale vrhla temný stín války, jenž pohltila jejich vodní svět.
První jejich loď potkala Říši a začala s ní vést mírové rozhovory. Říše však neviděla vyvinutou civilizaci, se kterou by chtěla obchodovat, ale viděla pokročilou technologii, mírnost a hloupost - lid zralý pro dobytí.
Císař viděl rasu otroků, jejichž technologie by mohla pomoci válečné mašinérii Říše. Když na planetu vpadli císařští vojáci, byli vítáni jako přátelé. Ale když si vzala Říše majetek a začala pohrdavě zacházet s nástroji vlády a moci na Calamari, zvedl se lid k neaktivnímu odporu.
Císař nestál o otevřený odpor proti Říši, a tak nechal zničit tři jejich plovoucí města jako ukázku své moci. Moře pohltilo tisíce tvorů a nepřátelé byli otřeseni jednáním Říše.
Odpověď byla neočekávaná. Mírumilovná rasa, která nikdy neválčila, si vzala nástroje míru - kuchyňské potřeby, zahradnické náčiní, železářské nástroje a změnil je v nástroje války a destrukce. Calamariané zahnali své nepřátele a odvrátili tak první vlnu invaze.
Císař z nich chtěl udělat otroky, ale namísto toho je naučil válčit.
Teď měl průmysl Calamari nový úkol - chrlil zbraně Říše, ale ne pro Říši. Calamariané hledali své sny mezi hvězdami až našli strašnou válku mezi dvěmi stranami. Strana, která chtěla žít s ostatními v míru byla Aliance. Calamariané se sami nazývají "duše vzpoury" a dostávají svému závazku sloužit pro účely Aliance. Chtějí povýšit rozmezí civilizace na celou galaxii dohromady. A budou se o to snažit dokud Říše nebude zničena...nebo nebudou Calamariané vymazáni z galaxie.
Žádné komentáře
 
Powered by webgarden. Created by Skája Skywalker. Shoultboard by Blueboard. Counter by Toplist Copyright. Jediland.cz