STAR WARS

Rasy

Twi'lek

Twi'lekové jsou vysoká bledá humanoidní rasa žijící na Rylothu, jenž leží ve Vnějším pásu.
Twi'lek Jejich nejcharakterističtějším znakem jsou dva výběžky, které jim vyčnívají z lebky. Toto smyslové ústrojí slouží obyvatelům Rylothu přežít v temném prostředí jejich světa. Jejich jazyk je velice těžko tlumočitelný, protože sestává i z gest jejich výběžky.
Ryloth je hornatá planeta, která je zahalená mlhou. Atmosféra je tenká, ale může v ní dýchat většina ras. Rotace planety dělí svět na dvě poloviny: v jedné je nesnesitelný žár a světlo, zatímco v druhé je věčná temnota a chlad. Twi'lekové si vybrali temnou stranu. Ta je však stále bičována "teplými bouřemi", které se sem dostávají z druhé části planety (rychlost bouří je až 600km/hod). Tyto bouře pomáhají domorodcům obývat stále zmrzlou část jejich planety.
Twi'lekové jsou hltaví, ale nemají rádi válku a dávají přednost lišáckému způsobu boje. "Jeden nemůže zahnat teplou bouři," je přísloví Twi'leků. "Jeden ji musí projet". Tato filozofie vysvětluje jejich pohled na válku mezi Říší a Novou republikou. Vidí je oba jako "teplé bouře" zametající galaxii a snaží se z jejich konfliktu vytěžit co nejvíce, tak jako to dělají z tepelných bouří. Nakonec bouře pominou a Twi'lekové se tohoto okamžiku chtějí dožít.
Twi'leky můžeme najít jako pašeráky či piráty, obchodníky, nebo jako statutární výkonnou moc. Kdysi Říše najímala Twi'leky jako špióny, a to ačkoli Nová republika se velmi snažila zničit výsledné špionážní sítě.
Twi'lekové se snaží vyhnout přímé konfrontaci a raději dávají přednost své vychytralosti. Jsou extrémně hrdí na své výběžky a přímo puntičkářsky na ně dohlížejí. Jsou známí, že občas dávají pomocí svých výběžků najevo svou náladu. A to i neúmyslně. Mohou překládat do téměř jakéhokoliv známého jazyku. Bib Fortuna, Jabbův mluvčí v Návratu Jediho byl Twi'lek.
Žádné komentáře
 
Powered by webgarden. Created by Skája Skywalker. Shoultboard by Blueboard. Counter by Toplist Copyright. Jediland.cz