STAR WARS

Sithové

Sithové

Prastarý kult používající temnou stranu Sílydosáhl mistrovství zejména v alchymii a v umění iluzí. Kdysi i oni bývali mocnými Jedii, bratry v užití Síly, poté však Rozpor mezi Světlou a Temnou stranu Síly způsobil i střetnutí mezi nimi.

 Po svém vyhnání uprchli na vzdálený okraj Galaxie, kde nalezli lid Sithu, který je přijal jako bohy. Po následující století Sithská říše bohatla, rozšiřovala se a stávala se čím dál mocnější. To byl Zlatý věk Pánů ze Sithu, který skončil když se Mistr Naga Sadow pokusil připojit Republiku ke své Říši. Jeho invaze byla zastavena a jeho síly zničeny, ale cena, kterou za to obě strany zaplatily byla hrozivá. Sithská říše upadla do vše ničícího chaosu a byla zničena a celý kult byl rozprášen. Tento chaos trval dokud ji Exar Kun znovu neobjevil a nesjednotil. Ne všichni služebníci Temné strany jsou členy tohoto řádu, je však pravdou, že jeho členové patří k těm nejsilnějším.

Massassijský Chrám

Massassi byli prastará rasa jen zpola zcivilizovaných válečníků zdegenerovaných z původních následovníků Nagy Sadowa. Pro potřeby ochrany Sithského chrámu, jako Sadowova odkazu na Yavinu 4, byli temnou magií přetvořeni na obávané válečníky, kteří používali Sílu k perfektnímu ovládání svých poněkud primitivních zbraní. Byli znovu objeveni Exar Kunem. Ano skutečně obývali Yavin 4 - je velkou ironií osudu, že hlavní základna Rebelské aliance, ze které byl veden útok proti symbolu Impéria temnotou pohlceného Císaře byla umístěna v jednom z nejdůležitějších míst náležících k Temné straně síly - v chrámu Massassiů - v Sithském chrámu.

Energie

Síla dokáže schromáždit energii obklopující mága a použít ji podle jeho přání. Tyto formy energie zahrnují blesky, ohně, gravitaci a jiné přírodní síly.Síla energie má pozoruhodný efekt, bránící mágovi v pokusech o udržení tajemství, čehož by byl schopen v případě použití síly mysli. Sith se o tuto vlastnost velmi zajímá, buhužel vede k jisté nestabilitě osobnosti, vedoucí k posedlostem a k úplnému maniakálnímu šílenství.

Největší Sithové

Marka Ragnos

O tomto pánovi ze Sithu je známo velmi málo. Podle hry Jedi Academi se ale Ragnos chtěl vrátit do říše živých pomocí služebnice ze Sith Tavion.Pokud ale nejste budižkničemu tak tomu jako Jaden Korr zabráníte.

Naga Sadow

Vládl přibližně tisíc let před příchodem Exara Kuna. Člen nejvyššího kněžstva pocházající z čisté Sithské krve. Byl vyhnán ze svého domovského světa pro vzpouru proti tehdy vládnoucímu Temnému pánovi a i v Republice jím bylo pohrdáno jako kriminálníkem. Prchl přes celou Galaxii a se svými věrnými napadl lodě Republiky v kataklyzmatické bitvě na Denarii Nově. Poté unikl a on a jeho následovníci skončili na Yavinu IV, kde se za staletí z jeho věrných stali Massassiové střežící jeho chrám.

Exar Kun

Vládl přibližně tisíc let před příchodem Exara Kuna. Člen nejvyššího kněžstva pocházající z čisté Sithské krve. Byl vyhnán ze svého domovského světa pro vzpouru proti tehdy vládnoucímu Temnému pánovi a i v Republice jím bylo pohrdáno jako kriminálníkem. Prchl přes celou Galaxii a se svými věrnými napadl lodě Republiky v kataklyzmatické bitvě na Denarii Nově. Poté unikl a on a jeho následovníci skončili na Yavinu IV, kde se za staletí z jeho věrných stali Massassiové střežící jeho chrám.

Darth Vader

Temný pán ze Sithu, Darth Vader je skutečným vtělením zla. Je druhým (po císaři Palpatinovi) vládcem Impéria. Vader byl Císařem pověřen klíčovým úkolem - zničením rebelské Aliance. Jeho původní jméno bylo Anakin Skywalker, narodil se na Tatooine. V té době býval Anakin skvělým pilotem a bojovníkem učeným v cestě rytířu Jedi Obi-Wanem Kenobim. Byl však netrpělivý a proto si zvolit tu druhou, tu snazší cestu v získání moci rytíře - cestu, která vedla do spárů Temné strany Síly a Císaře Palpatina. To vedlo k nevyhnotelnému střetu mezi Benem Kenobim a jeho bývalým žákem, který Anakin prohrál a zřítil se do lávy. Tak zemřel Anakin Skywalker a zrodil se Darth Vader. Po svém pádu nosil dlouhou, černou kápi, a podpůrnou jednotku bez které by nepřežil. Tato jeho slabost je však vyvážena neuvěřitelnou silou Temné strany. Darth Vader byl největším nebezpečím pro Rebelskou Alianci.

Darth Vader sloužil pod Grand Moffem Tarkinem na první Hvězdě smrti, a dostal se velmi blízko zničení Rebelie zajetím princezny Leiy Organy na palubě korvety na údajně diplomatické misi. Jedním z těch, kteří se pokusili princeznu osvobodit byl jeko starý učitel, Ben Kenobi. Když se tehdy setkali, vyzval Vader Bena na druhý souboj v němž tentokrát zvítězil Vader a starý Jedi zemřel. V bitvě u Yavinu Vader a dva jeho Wingmani zaútočili proti Rebelským strojům pokoušejícím se zničit Hvězdu smrti. Tehdy byl blízko zabití svého syna Luka. V tom mu zabránil prudký nálet Millennia Falcon pilotovaného Han Solem. Po zničení bitevní stanice odletěl Vader ze systému a byl později nalezen a vyzvednut Imperiálním konvojem.

Darth Vader si uvědomil, že Rebelové představují pro Říši větší nebezpečí, než si Císař kdy dokázal představit. Vader získal absolutní velení nad Imperiálními jednotkami v celé galaxii. Jeho úkolem bylo nalézt a zničit všechny Rebely. Podařilo se mu nalézt tajnou rebelskou základnu v systému Hoth a posléze ji zničit. Vader však měl důležitější úkol než pouze zničit Alianci - jeho hlavním úkolem bylo nalézt svého syna a vydat ho Temné straně. To se mu téměř podařilo s pomocí žoldáka Boba Fetta v oblačném městě na planetě Bespin. Zajal Millennium Falcon a Sola vydal Bobovi. Luke vyvázl z připraveného karbonitu a došlo ke konfrontaci. V té Vader usekl Lukovi ruku a poté mu odhalil, že je jeho otcem. Po tomto odhalení Luke skočil do větrného tunelu než aby se ho zmocnil Vader. Ten se poražen vrátil ke svému Císaři.

Po zahájení stavby druhé Hvězdy smrti si Vader pochopil, že další setkání mezi ním a jeho synem je nevyhnutelné. A že tentokrát nenajde Vader Luka, ale že Luke sám příjde, aby přesvědčil nebo porazil svého otce. Když Luke dorazil, dopravil jej Vader před svého Mistra, Císaře Palpatina. Vader doufal a přemlouval svého syna, že mohou zabít Císaře a usadit se na jeho místo. Na Luka a Anakina Skywalkerovy však čekal jiný osud, než si Vader myslel. Císař vyprovokoval mezi nimi souboj v němž Vader ztratil pravou paži a dozvěděl se, že má ještě dceru - Leiu. Poté Luke odmítl svého otce zabít a přiklonit se tak k Temné straně. V tom okamžiku se Císař rozhodl Luka zničit. Znovu probuzený Anakin Skywalker hodil svého Mistra do jádra reaktoru a vyměnil tak svůj život za Lukův. Bez podpory Temné strany nemohl totiž žít. Tehdy poprve spatřil Anakin Skywalker svého syna bez své černé masky - pouze svýma vlastníma očima.

Poslední komentáře
23.05.2009 20:25:03: Pitomce a co Revan
 
Powered by webgarden. Created by Skája Skywalker. Shoultboard by Blueboard. Counter by Toplist Copyright. Jediland.cz