to muže být inákladní loď IT-1300 ktera se objevila i v epizody IImilenium falcon je nákladní loď IT-1300